Większa część z nas łączy branżę hotelową z różnorodnymi obiektami, które oferują nocleg. Trzeba jednak pamiętać, że między szablonowym hotelem a pensjonatem istnieją pokaźne różnice. Nie wolno również pomylić schronienia turystycznego z domem wycieczkowym