Zakażenie grzybicze jest schorzeniem wstydliwą. Dotyka jednak znacznego odsetka ludzkości. Stąd istotne znaczenie ma uświadamianie o definicji pojęcia grzybica, a również wskazywanie sposobów jej diagnozowania oraz leczenia. Grzybica to przypadłość, która wiąże się z