lean sklep

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w sposobach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie niekoniecznych. lean prezentacje Najważniejszym celem lean managment jest więc zlikwidowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych surowców. Skorzystanie z form działania lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w firmie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania oceny, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.