Ładny a także współczesny Kraków

Jednym z trudnych problemów w lwiej części miast w Polsce jest komunikacja. Nasze gminy nie są zaadaptowane do tak wielkiego nasilenia ruchu, jaki został zapoczątkowany przez wzrost liczby samochodów na krajowych ulicach. Dlatego jedną z najważniejszych kierunków rozwoju jakie powinno podjąć niemalże każde województwo jest inwestycja w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i komunikacja miejska to najważniejszy obszar, który pozwoli poprawić zadowolenie mieszkańców a także usprawni integralność gospodarki Krakowa.

Na tle pozostałych miast, nowe projekty komunikacyjne w grodzie Kraka silnie się wyróżniają. Krakowianie w głosowaniu opowiedzieli się za budową metra, ale zanim metro zostanie zbudowane, w rozwój komunikacji miejskiej i rozwój dróg potrzeba zainwestować sporo pieniędzy . Spośród bardziej istotnych inwestycji warto wymienić:
w pełni napędzaną elektrycznie linię autobusów – jedyną w Polsce,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec kolejowy wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju Kraków ma remont przynajmniej kilka nowych połączeń między już wybudowanymi drogami oraz remonty istniejących tras tramwajowych oraz dróg dojazdowych.
Mieszkańcy napraw nie znoszą – utrudnienia w komunikacji i dojazdach do pracy dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba zaś mieć jasność tego, że bez napraw infrastruktura nie może się poprawić i aby mieszkało się lepiej, wymagać trzeba wytrwałości.Prezydent miasta Krakowa
Inwestycje w komunikacje to nie tylko kolejne linie komunikacji, jak również doskonalszej odporności nawierzchnia jezdni, która będzie bardziej trwała i odporna. (jednym z przykładów może być odporna na ścieranie nawierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków wymaga jeszcze wielu remontów i nowych pomysłów, aby poruszało się po mieście wygodnie. Nie tylko autem, ale również komunikacją miejską. Ale da się zauważyć jasno, że całość jest na prostej drodze do tego, by Krakusom mieszkało się tu naprawdę miło i przyjemnie.